Monday, December 30, 2013

I.N.K jõulud ImaveresI.N.K klubi pidas "Klubi Jõulukaid" 22. detsembril ja klubi president Glaid Happonen tänas meeldiva koostöö eest 2013a. preemiaid 4 kategoorias:

*Aktiivses osalemises- ANNABEL OKAS
*Vastutustundlikud liikmed- GERLE ja GERLY RÄNNIK
*Klubi pidur- MARGIT KIIK
*Hea abiline- HALDI VÄLIMÄE

Ja ERI-preemia kuulus klubi juhendaja REIMA NÕMMIK´ule!
PS! Suured tänud kõikidele teistele klubi aktivistidele, tänu teile olen ma nii kaugel ja teen suuri tegusi, olete kõik oma moodi tublid

Soovin teile kõikke parimat kohtumiseni uuel hooajal!
President


Monday, December 9, 2013

SIGRIKESED korraldasid Aravetel esimese xbox tantsuvõistluse

 6. detsembril 2013 toimus Aravete Kultuurimajas 4H klubi Sigrikeste korraldatud xbox tantsuvõitlus, millest võttis osa 17 tantsuhuvilist!TÄNAN Taavi Naaritsat, kes oli väga tubli sündmuse korraldaja ja läbiviija... Ilma temata oleks küll kauaoodatud sündmus ära jäänud.
 
Antud sündmus kandis sõnumit:Tule Sinagi 4H-sse, sest 4H-s on tore!
4H Õpime tegutsedes!Annika Rohi
Aravete Sigrikesed klubi juhendaja

Imavere I.N.K noored tegid jõuluheateo eakatele ja puuetega inimestele

Imavere Noorte Klubi Noored tegid 9. detsembril 2013 4H Heateo!

Heateona valmistati 12 küpsisetorti Imavere Valla eakate ja puuetega inimeste jõululõunaks, mis toimub 10. detsembril 2013. aastal. Teiste klubide heategudest saad lugeda SIIT

Parimat, Glaid Happonen
I.N.K President
5808 8904

Sunday, December 1, 2013

22.11.2013 toimus Albu vallas Vargamäel Järvamaa noorsootöö tunnustusüritus "Aasta Tähed"


 Järvamaa Aasta Tähtede seas oli ka meie oma tublisid 4H-kaid!

NÜ Eesti 4H Järvamaa piirkonna nimel esitati "Aasta noor vabatahtlik" kategooriasse Koeru Rõõmurullide 4H klubi president ja noor juhendaja Laura Lepik (2012.a Järvamaa aktiivne 4H noor).


"Aasta noorte sõber" kategoorias oli nominendiks ka meie 4H juhendaja Kätlin Merisalu (2013.a parim Järvamaa 4H juhendaja). 


"Aasta noorte algatuse" kategoorias oli nominentide seas ka "Projekt Imavere noortevolikogu töö täiustamiseks", millega on seotud meie tubli Imavere 4H-kas Glaid Happonen.

Fotod: Jane Laus


Annika RohiJärvamaa 4H piirkonnajuht

15. novembril tunnustati piirkonna 4H aastakoosolekul Järvamaa Tublisid!
Järvamaa 4H piirkond pidas aastakoosolekut ja sügislaagrit
15.-16. novembril kogunesid 4H klubid Väätsale, et üheskoos osaleda Noorteühing Eesti 4H piirkonna sügislaagris ja aastakoosolekul, kus tunnustati ka käesoleva aasta Järvamaa Tublisid.
Järvamaa 4H sügislaager algas sedapuhku piirkonna aastakoosolekuga, kus nii klubid kui ka piirkonnajuht esitasid ülevaate 2013. aasta tegevustest ja 2014.a üldistest plaanidest.
Peale koosolekut toimus meie oma Järvamaa Tublide tunnustamine, kus tunnustati järgmisi noori, noortegruppe, klubisid kui ka tegusid:

Tubli 4-haakas 2013
Johanna Ilves, Koeru Rõõmurullid
Johanna on väga abivalmis, rõõmsameelne, osavõtlik, hooliv, töökas, usin, igati positiivne ja energiline tütarlaps. Ta pakub alati välja palju jalustrabavaid ideid ja on valmis neid ka ellu viima. Ta ei karda enda arvamust välja öelda ja arvestab alati teistega. Ta annab endast alati maksimumi ja ei vea kedagi alt. Ta suudab kõigil tuju üleval hoida.
Johanna on üks vähestest noortest, kes talitab kodus ligikaudu kümmet hobust, käib tantsimas, esindab Koeru kooli spordivõistlusel „TV10 Olümpiastarti“ ja omab kahte Eesti rekordit, kuid kõige selle kõrvalt on ta suurepärane 4-haakas.
Oma suure panuse meie klubi tegevusse on ta pannud grimmikunstnikuna. Alati on tal põhjalikud kavandid kodus valmis tehtud ja teostus nende järgi on suurepärane. Johanna oskab lahendada ootamatuid olukordi kiirelt ja efektiivselt. Tema väikeses ridikülis leidub alati mõni haamer või kruvikeeraja. Vahel ka kingaviks. Ei ole olemas asju millega see tüdruk hakkama ei saa.
Johanna on tüdruk, kellega tahaks iga inimene "luurele" minna.

Tubli 4-haakas 2013
Glaid Happonen, Imavere I.N.K
Ta on Imavere Vallas väga aktiivne noor tegutsedes nii 4H-s, Noortevolikogus, Tugiõpilaste Oma Ring Eestis (TORE) organisatsioonis kui ka Viljandi osakonna reforminoorte juhatuses. Ta on elluviinud mitmeid omaalgatuslikke projekte ja aidanud läbi viia noortekeskuse ja noortevolikogu projekte, olles ise kas projektijuht või korraldustiimi meeskonnas. Olles klubi kõige vanem liige, korraldab ta ise klubile üritusi ja väljasõite. Ta teeb enda tööd väga kohusetundlikult, isegi nii kohusetundlikult, et teeb teiste klubi liikmete ülesanded ära.
Klubi juhendajale on Glaid väga hea meelespidaja, ta tuletab meelde, mida on vaja koosolekul arutada ja mis üritusi on lähenemas.

Tubli 4-haakas 2013:
Ingrid Saarepuu, 10 rubla
Ingrid on Roosna-Alliku 4H klubi 10 rubla (ja 2 kopikat) sekretär. Ta on alati koosolekutel kohal ning vastutab nende protokollimise eest. Tal on lai silmaring, hea huumorimeel ning suurepärane kirjutamisoskus. Võtab alati hea meelega osa erinevatest 4H sündmustest ning konkurssidest. Omab lennukaid ideid ning on teistele klubiliikmetele eeskujuks oma täpsuse, positiivse ellusuhtumise ning kohusetundlikkusega.

Tubli 4-haakas 2013
Eliisa Lest, Jäneda JAH
Kiidan Jäneda JAH klubi presidenti ELIISA LESTA, kes on olnud meie klubile ülihea juht. Ta on väga täpne, töökas, sõnapidaja. Eliisa peab alati sõna kui on midagi lubanud.
Ta on võtnud osa piirkonna üritustest, programmi „Maal on vahva“ koolitustest, suvelaagris asendas klubi juhendajat väga hästi. Noored kuulavad teda ja tahavad temaga koos tegutseda. Tegutsemislust nakkab hästi ka kaaslastele.
Alates selle aasta sügisest läks Eliisa õppima Tallinnasse ja nüüd saame aru, millest meil puudu on. Kuna kohtume temaga edaspidi harva, tahame teda kiita ja tunnustada tubli töö eest.
Koostas: Jäneda JAH klubi juhendaja Margit Vijar

Tubli meeskond 2013
4H Rõõmurullid
Koeru Keskkooli 4H "Rõõmurullid" on ühtne ja kokkuhoidev meeskond, kes tunneb rõõmu koos olemisest ja tegutsemisest.
Sellel aastal on "Rõõmurullid" taaskord silma jäänud näitlemisega. Nad osalesid teatrifestivalil "Kooliteater 2013" etendusega "Rumal Töömees". Kuhu nad sattusid "Järvamaa Põhikoolide Teatrifestivalil" saavutatud järjekordse võidu tõttu. Nad esinesid ka "Koeru valla kolme põlvkonna teatripäeval", "Koeru Emadepäeva Kontserdil" ja "Koeru Hooldekeskuse teatripäeval". Koeru Hooldekeskus on nende hea koostööpartner klubi algusaastatest alates. Neist on juttu olnud "Järva teatajas" ja "Koeru Kajas". Neid teab iga koerukas ja nende kuulsus on levinud ka maakonda.
Rõõmurullide sõbralik ja ühtehoidev kollektiiv on võtnud aktiivselt osa maakondlikest ja vabariiklikest 4H üritustest.
Nad on jätkanud traditsiooni ja korraldanud oma klubiga igasuvise grillipeo. Kõik üritused kus nad osalevad või korraldavad teevad nad kõike suure rõõmu ja kohusetundega.

Tubli meeskond 2013
10 Rubla (ja 2 kopikat)
Kiitust väärib kogu klubi. Alles uute ja rohelistena võtsid noored 4-haakad vastutuse korraldada Järvamaa 4H aastakoosolekut. Sündmuse õnnestumiseks käidi regulaarselt koosolekutel, jagati vastutusalasid ning pingutati hea tulemuse nimel. Noored olid oma tegemistes entusiastlikud, särasilmsed ning kohusetundlikud. Seoses juhendaja kipsis jalaga said noored enda kanda kogu sündmuse korraldamise koorma: alates ruumi ja tehnika ettevalmistamisest ning lõpetades koristustöödega. Nad said kõigega hakkama, eelkõige tänu heale meeskonnatöö oskusele!

Imavere I.N.K noorte meeskond, kuhu kuuluvad: Glaid, Happonen,
Liliana-Mariana Nõmmik ja Keit Pool.

Nad on juhendajale väga suureks abiks nii heas kui halvas. Olles ise klubi
kõige vanemad, korraldavad nad klubile Klubi Õhtuid alati on mingi kindel
tegevus on see siis kas maastikumäng või ükskõik milline tegevus.

Tubli meeskond – Rally 2013 tiim
Väärib tunnustust Eesti 4H ja oma koduvaldade ning terve Eesti esindamise eest augustis toimunud Euroopa maanoorte suveseminaril ehk Rally 2013 – Be the hange!” eest. Osalesid: Annika Rohi, Piret Kalamägi, Maie Mäe ja Helen Siska Aravete Mad House klubist, Johannes Must ja Kadri Toomingas klubist Jäneda Noored Pioneerid.

Tubli meeskond 2013
Vapper viisik: Aravete Sigrikesed Kelli ja Kristiina Serjongin, Maleena-Kristiin Augjärv, Gerli Priilinn ning Tiina Pokk.
Nad on meie klubi aktiivsed noored, kes võtavad kohusetundlikult osa koosolekutest ja osalevad peaaegu kõikidel 4H maakondlikel, üle-eestilistel kui ka oma kodukoha sündmustel. Nad on noored, kelle nimel on nende juhendaja nõus ka nädalavahetusel kodust välja tulema – näide sellest on meie vahva 13. oktoobril „Heategu kodukohas!”.

Oma tänukirja ja tänukingi sai kätte ka KIIDUPÄEV 2013 Järvamaa parim klubi Koeru Rõõmurullid ja tänukiri koos medaliga pandi teele ka aktiivsemaks nooreks kuulutatud Laura Lepikule.


TÄNUKIRJA JA MEENEGA TUNNUSTATI JÄRVAMAA 4H FOTOKONKUSRIL "4H JAKODUKOHT" OSALEJAID:
Foto: Silver Tatrik

Koeru 4H klubi Rõõmurullid

"Sõber naudib töötegu"
4Hkas ei jää kunagi hätta, olgu see töö milline tahes. Sellel pildil aitab sõber isa firmat. Nendest pallidest saavad sajad lehmad endale mugava aseme.

Foto: Kelli Serjogin
Aravete 4H klubi Sigrikesed 

4H noored õpivad tegutsedes!"Heategu kodukohas"

Pildil on Koeru klubi "Rõõmurullid" peale üritust "Heategu Kodukohas" mille käigus tehti korda Koerus asuva karuselli ümbrus.

Autor: Rõõmurullide klubi.
Foto: Kätlin Merisalu
Roosna-Alliku 4H klubi 10 rubla juhendaja
 
„Kodukoht on midagi enamat kui lihtsalt Kodu Koht“

Pildil on 4haakas Ingrid Saarepuu Virumaa loomade varjupaiga ühe püsiasukaga jalutuskäigul. Ma leian, et kodukoht on midagi laiemat kui lihtsalt koht, mida pidada koduks. Virumaa loomade varjupaik on meie 4H klubile südamelähedane. Pole midagi paremat, kui teha kodukohas üks heategu, mis
toob kõigile naeratuse näole ning soojuse südameisse.


Foto: Annika Rohi
Aravete 4H klubi Sigrikesed juhendaja


"Sigrikeste helkurikampaania" Aravete Noortekeskuse 4H klubi Sigrikesed on eeskujulikud helkurikandjad, kes hoolitsevad ka selle eest, et teistel kõige odavam elukindlustus ehk helkur olemas oleks! Pildil kontrollivad Sigrikeste liikmed (vasakult) Gerli, Kelli, Kristiina ja Maleena, kas Ambla vallavanemal Rait Pihelgasel on helkur jope küljes. Selgus, et see oli jäänud autosse. Noored kinkisid vallavanemale helkuri, soovitusega seda ALATI kanda, ka autost väljudes!PALJU ÕNNE JA EDU KÕIKIDELE NOORTELE!

Koostas:
Järvamaa 4H piirkonnajuht Annika Rohi