Saturday, March 16, 2013

Aastakoosolekust ja TUBLIDest 2012

11. jaanuaril 2013 toimus Roosna-Alliku mõisas Järvamaa 4H aastakoosolek. Võtsime kokku 2012 aasta tegemised ja valisime piirkonnale uue juhi - 2013. aastast jätkab piirkonnajuhina Annika Rohi. Palju õnne!

 Aastakoosolekul vaatasime kokkuvõtlikult tagasi 2012. aasta tegemistele - oli väike ülevaade piirkonna tegemistest, klubide esindajad rääkisid läinud aasta säravamatest sündmustest klubide tasandil, kinnitasime Järvamaa noorteaktiivi, tunnustasime TUBLIsid.

Suur aitäh Koeru RÕÕMURULLIDELE vahva etenduse eest! Ekstra suured tänud Roosna-Alliku RUBLADELE, kes olid seekord sündmuse võõrustajad ja korraldajad.

 Olgu siinkohal ära toodud kõik 2012 Järvamaa 4H tublid tegijad:

 JÄRVAMAA AKTIIVNE 4H LIIGE AASTAL 2012 – Brigita Ivanova, Koeru klubi Disaster Brigita on ettevõtlik, ta on olnud klubi Disaster mitmete ürituste ja ettevõtmiste eestvedajaks, samuti on ta olnud aktiivne osaleja vabariiklikel sündmustel - suvepäevad Jõulumäel, „Maal on vahva“ koolitused. Brigita on andnud oma panuse ka organisatsiooni tutvustamisele rahvusvahelisel tasemel - tegutsemine rahvusvahelisel Noortepäeval 2012 4H-d tutvustavas infotelgis. Brigita on julge tüdruk, kel on imepärane oskus enda tegemistesse ja plaanidesse kaasata hõlpsasti teisi noori. Ta on sõbralik, positiivne, viisakas ja abivalmis tütarlaps. Tema juhendaja iseloomustab teda lausega: „Brigitaga võiks vabalt koos luurele minna, sest tema peale saab igas olukorras 100% kindel olla!“

PIIRKONNA PARIM 4H KLUBI AASTAL 2012Jäneda Jah Jäneda Jah klubi on osalenud kõikidel 2012. aasta piirkondlikel ja vabariiklikel üritustel, sh 4H suvepäevadel. Nii klubi juhendaja kui ka aktiivsemad liikmed on teinud head koostööd piirkonnajuhiga – osalemine „Maal on vahva“ koolitustel, koosolekutel ja perematkal. Jah-ikad andsid toreda panuse ka sellega, et organiseerisid laagrisärkide tellimise kogu piirkonnale, samuti viis nende juhenadaja suvepäevadel läbi liiklusteemalist töötuba. Jah klubi on kaasanud oma tegemistesse ka lapsevanemaid (transpordi organiseerimine). Oma kodukohas on see klubi tuntud ja tunnustatud. Rääkigu enda eest Jah klubi 2012. aasta suuremad ettevõtmised: • Filmiöö koolimajas. • Lemmikloomade varjupaiga külastus. • Clini projekt. • Käisime vaatamas etendust „Kaunitar ja koletis“. • Kaisa Tamme ja Taisi Altermanni korraldatud üritus „Jäneda Lemmiklooma päev“.

PIIRKONNA PARIM 4H KLUBIJUHENDAJA AASTAL 2012Reelika Lepik, Koeru Rõõmurullid Reelika on osalenud oma klubiga aktiivselt kõikidel piirkondlikel ja vabariiklikel sündmustel. Järvamaa NIP-infopäevale organiseeris ta meeldejääva koolitaja, suvepäevadel juhendas ta töötuba. Tema klubi on kodukohas ja ka vabariigis tuntud ja tunnustatud – Reelika on andnud oma klubile uue tegutsemissuuna, näitlemine, tema juhendatud (puhtalt 4H-katest koosnev) näitetrupp jõudis 2012 aasta vabariiklikul kooliteatrite festivalil kolme laureaadi hulka. Reelika on suutnud oma noored suurepäraselt toimetama panna - juhendajate koosolekutel kuulame me imestusega, kui Reelika kirjeldab, kuidas noored klubi üritust korraldades kõik ise ära organiseerivad ja talle pidulikult kutse ulatavad, nii et temal jääb ülesandeks vaid kohale minna. Reelika teeb väga head koostööd piirkonnajuhiga – on oma suhtlemises kohusetundlik, ja mis väga oluline, ka teisi juhendajaid innustav ja toetav.  

Tubli 4-haakas 2012 - Silver Tatrik, Rõõmurullid Silver on lõbus, sõbralik, abivalmis ja leiab alati igast olukorrast väljapääsu. Näiteks Jaanuari kuus korraldas ta „Rõõmurullidele“ tripi Tartusse. Silver on samuti ka alati valmis oma vanemaid klubi tegevustesse kaasama ja kui vaja on ta ka valmis oma hubast kodu klubi lõbusateks tegevusteks loovutama. Ei suuda ka märkimatta jätta kui fantastiliselt on Silver klubi näitemängus osalenud, ta on alati silma paistnud ja ka näitlejatele suure naeratuse suule toonud ja selle eest on ta ka ära märgitud riiklikul festivalil „Kooliteater 2012“. Silver on alati valmis esinema, ta teeb seda suurema hea meelega ja kui kellelgi on kurb tuju on just tema see, kes tuju üleval hoiab, ta on valmis isegi tantsima või laulma.

Tubli 4-haakas 2012 - LAURA LEPIK, Rõõmurullid On positiivne, rõõmsameelne, töökas, põhjalik ja täpne 4H-kas. Tänu temale alustas 3 sügist tagasi tegevust Koerus „Rõõmurullide“ klubi. Aastal 2012 teab „Rõõmurulle“ iga koerukas, ja just tänu Laurale teab klubi ka Kooliteater 2012 rahvas. Meil ei olnud festivalile sõiduks raha. Laura kirjutas NAF-i projekti. Ajas korda tüütu paberimajanduse, mis iga projektiga kaasneb. Laura ettevõtmise tulemuseks oli LAUREAADI tiitel. Siin põgus kokkuvõte aasta toimetustest: * 4H kubi „Rõõmurullid“- president ja kroonik. * Meisterdasime jõulukinke (organisaator). * Väljasõit Tartu (korraldaja). * Klubi kevadpidu (korraldaja). *12. augustil tähistati Paide Vallimäel 15. Järvamaa ja 10. rahvusvahelist noortepäeva (oli meie klubist ainukesena kohal, tutvustas meie kroonikat , meie tegevusi ja 4H-d). Laura kohta võib julgelt väita, et ta on hingelt 4H-kas.

Tubli 4-haakas 2012 - Eliisa Lest, Jah 2012 a. on Eliisa valitud Jäneda JAH klubi presidendiks. Ta on olnud eestvedajaks klubiürituste (filmiöö, lemmikloomade varjupaiga külastus, Clini projekt jpt) eestvedamisel. Ta soovib alati osaleda koolitustel, projektides ja nõupidamistel. Piirkonnas osales ta Maal on vahva programmis, Nip-koolitusel. Eliisast on suur abi juhendajale. Ta täidab täpselt kõiki ülesandeid, vahel tuletab ise meelde, millised tähtajad on tulemas. Nooremad juba teavad, et Eliisa käest on hea kõike küsida, tema teab alati ja kui ei tea siis aitab alati vastuseid otsida. Ta on julge, abivalmis ja sõbralik. Eliisa on väga heaks eeskujuks kogu klubile!

Tubli 4-haakas 2012 - Liana Sepamäe, Jah Liana on Jäneda JAH klubi sekretär. Ta täidab usinasti koosolekute päevikut, registreerib liikmeid üritustele. Muidu tagasihoidlik, kuid asjalik ja osavõtlik klubi ja piirkonna üritustes. Talle ei meeldi esineda, kuid aitab hea meelega üritusi ette valmistada. Tänu Lianale jääb kirjutatud jälg sellest, mida klubi on otsustanud ja teinud. Liana on tubli ja hoolas Jäneda JAH klubi liige.

Tubli 4h-kas 2012- Angelica Tiik, Jah Angelica oli 2012 aastal Jäneda Jah klubi blogipidaja. Ta jäädvustas klubi tegemisi blogis. Eelmisel aastal paistis Angelica silma oma kohusetunde ja aktiivsusega. Ta osales palju üritustel- alati fotoaparaat käes. Ka ürituste korraldamistest võttis ta väga hästi osa. Sellest sügisest asus Angelica õppima Tallinna kooli. Side temaga on nüüd interneti-põhine. Tahame teda tunnustada varasema silmapaistva osavõtlikkuse ja abi eest.

  Tubli 4-haakas 2012 - Glaid Happonen, INK Ta juhib klubi tegevust järjekindlalt, korraldab klubi koosolekuid, jagab infot, tuletab juhendajale meelde ja arutleb, millest peab koosolekul klubi liikmetega rääkima. Vajadusel täidab ta ka teisi ülesandeid, kuna ülejäänud klubi liikmeskond on veel pisut noor ja unustab. Ta korraldab iseseisvalt klubile väljasõite, ühispildistamise jms. Ta jagab teistele noortele huvipakkuvat infot ja ei unusta sealjuures reklaamimast 4-H –d. Ta on mitmete kohalike noorte projektide meeskonnaliige. Ta on meelsasti nõus olema kohvikus müüja. Ta esindab klubi kodukohas ja maakonnas.

Tubli 4-haakas 2012 - KELLY PAJULA, AMH Kelly on tubli ja aktiivne AMH-kas. Ta on juba teist aastat Aravete Mad House klubi president. Ta on tutvustanud 4H-d nii oma kodukohas kui ka maakonnas ning sellega on ta kaasa aidanud meie piirkonnas 4H tuntusele ja heale mainele. Ta on kirjutanud 4H tegemistest ka kohalikus vallalehes. Ta on näidanud üles aktiivsust ja algatusvõimet erinevate sündmuste korraldamisel ja läbiviimisel ning samuti on ta ise aktiivne osaleja nii oma klubi kui ka maakondlikel üritustel.

Tubli 4-haakas 2012 - Piret Pallas, Äpple Piret on rõõmsameelne, energiast pakatav Äpple klubi president ning muidu aktiivne 4H liige. Oma aktiivsusega ja tublidusega on ta silma jäänud nii mõnelgi sündmusel - „Noortepäev 2012“ vabatahtlik, Snowtube`i võistluste üks korraldaja, tema algatusel toimus ka eelmise aasta sõbrapäeva aktsioon, kus jagati linna peal inimestele kallikaarte, komme ja tutvustati 4H-d. Sellega koguti palju tuntust Äpple klubile. Samuti oli Piret vabatahtlik Karjäärimessikesel. Võib öelda, et tema on klubi hing, sest pole üritust, kus Piret oleks puudunud, samuti suudab ta oma tegutsemis sooviga haarata ka teisi. Tubli 4-haakas 2012 - Helen Kuuse, Äpple Helen on hakkaja ja tubli 4H liige. Ta tuleb välja alati heade ideedega ja viib need koos teistega täide. Ta on väga osav meisterdamises ja käsitöös. Samuti on ta väga heatahtlik ja aitab teisi, kui nad abi vajavad. Meie klubi ööbimiste traditsiooniks on Heleni väikesed klaverikontsertid.

Tubli Tegu 2012 - Lemmikloomapäev Jänedal Jah klubi aasta tegu on Kaisa Tamme ja Taisi Altermanni korraldatud üritus „Lemmikloomapäev Jänedal“, mis toimus 4.juunil. Lemmikloomapäevale olid kutsutud kõik kodukandi noored oma lemmikloomi tutvustama. Ürituse ajaks oli koostatud küsitlus kui palju ja milliseid lemmikloomi Jäneda noortel kodudes on. Sellest küsitlusest tehti üritusel kokkuvõte. Kõik lemmiklooma omanikud tutvustasid oma lemmikuid. Kohale oli kutsutud ka veterinaararst, kes näitas ja rääkis kuidas oma lemmiku eest hoolitseda. Mõned said ka kohapeal oma esimesed vaktsiinid. Lemmiklooma omanikele meeldisid väga Kaisa ja Taisi meisterdatud rosetid, mille sai iga osaleja autasuks. Lisaks tegid nad Jäneda noorte seas küsitluse, milliseid koduloomi kellegil on, millist ja kui palju hoolt nad vajavad ja kes nendega tegelevad. Selle küsitluse kokkuvõttega sai tutvuda Lemmiklooma päeval.

Tubli Tegu 2012 - Krista Jürgens Rõõmurullid tänavad: Krista on alati meie klubi jaoks olemas, ta aitab meid kõiges milles meil abi on vaja. Ta on juba 2 aastat aidanud lavastada meie näidendeid ja selle eest oleme me väga tänulikud! Ta on meiega palju vaeva näinud, näitemängude hooajal mitu korda nädal meie jaoks aega leidnud ja meiega igal etendusel kaasas käinud ja meid alati ergutanud kui närvis oleme olnud, kuigi tavaliselt on just tema olnud see kes närvis on. Ta suudab alati tulla lagedale imeliste ideedega ja võib julgelt öelda, et Kristata ei oleks me kunagi nii häid tulemusi saavutanud!

Tubli Tegu 2012 - Marvi Mihkels Rõõmurullid tänavad: Marvi on alati sõbralik, abivalmis, lahke ja oma kiire graafiku sisse suudab ta meid ära mahutada. Ta on meiega koos meistertanud jõulumeisterdusi, käinud „NIP-i infopäeval“ emadepäevakingitusi ja oma ideid näitemängu dekoratsioonide juures lagedale toonud. Peale selle on ta ka alati valmis meid sõidutama ja igati abiks olema. Ta on meie jaoks palju korda saatnud ja on meie jaoks hädavajalik!

TUBLI MEESKOND 2012 - Koeru Rõõmurullid Klubi on osalenud paljudel võistlustel: „Kolme põlvkonna teatripäev“ „Järvamaa teatripäev“ „Kooliteater 2012“ „Mõisakoolide teatrifestival“ „Koeru Hooldekodu teatripäev“ Nad on teinud ka erietendusi sünnipäevadel ja muudel üritustel kuhu neid kutsutud on. On oma klubiga saavutanud palju tiitleid: „Parim naisnäitleja“, „Silmapaistev näitleja“, „Parim tiimitöö“ ja kõige tähtsam: „Laureaat“. On korraldanud palju klubikoosolekuid, teinud pidusid, osalenud paljudel Järvamaa ja Üleriigilistel üritustel.

TUBLI MEESKOND 2012 - Jäneda JAH klubi juhatus Eliisa Lest- president Liana Sepamäe- sekretär Angelica Tiik- blogindus, jäädvustamine • Filmiöö koolimajas. • Lemmikloomade varjupaiga külastus. • Clini projekt. • Käisime vaatamas etendust „Kaunitar ja koletis“. • Meie aasta tegu on Kaisa Tamme ja Taisi Altermanni korraldatud üritus „Jäneda Lemmiklooma päev“.

TUBLI MEESKOND 2012 - Aravete Sigrikesed Sigrikeste klubis on toredad noored ja tore juhendaja, abijuhendaja ja abilised. Nad on tublid tegijad oma kodukohas. Nad on aktiivsed osalejad nii piirkondlikel (laagrid, aastakoosolek jne) kui vabariiklikel üritustel (Kiidupäev, suvelaager). Oma kodukohas korraldavad nad koolis 4H kohvikuid, neid tuntakse! 4H on nendele pisikestele südameasi.

TUBLI MEESKOND 2012 - Margus ja Markus AMH klubist Need kaks asjalikku noormeest on tublid tegijad 4H tegemistes. Peale selle, et nad on väga sõbralikud ja humoorikad, on nad ka kohusetundlikud ja alati valmis välja pakkuma ning ellu viima erinevaid ideid. Margus ja Markus on aktiivsed osalejad nii oma kodukoha, maakonna kui ka üle-eestilistes 4H ettevõtmistes. Nad on sõbraks ja eeskujuks paljudele teistele tublidele 4haakatele.