Thursday, October 23, 2014

European Rally 2014 „Tomorrows World - Creating a sustainable future for you, your organisation and your rural community” ehk tegevusi rikastav rahvusvaheline kogemus

Noorteühing Eesti 4H ning Järvamaa piirkonna viieliikmeline esindus osales 9.-16. augustil toimunud rahvusvahelisel suveseminaril Port Talbotis, Walesis. Selleaastaseks teemaks oli „Tomorrows World - Creating a sustainable future for you, your organisation and your rural community”, mille eesmärk oli uurida sotsiaalset ning majanduslikku jätkusuutlikkust, keskendudes kolmele valdkonnale: mina, minu organisatsioon ning minu kogukond. Eesti esindusse kuulusid Roosna-Alliku 4H klubi 10 Rubla juhendaja Kätlin Merisalu, Väätsa 4H klubi N.A.E.L. juhendaja Heleri Kredemann ja liige Kristi Anniki Mettus, pereklubisse Paide Vaprad kuuluv Toomas Siilak ning Rural Youth Europe esimees Kadri Toomingas.

Kokku osales Rallyl 2014 16 riiki koos ligikaudu 80 osalejaga. Rahvusvaheline noortevahetus on hea võimalus tutvumaks erinevate kultuuridega ning jagamaks nendega kogemusi teineteiselt õppimise eesmärgil. Walesis veedetud nädala jooksul õppisime tundma nii iseennast kui teisi ning lõime kontakte erinevate riikide esindajatega, mis võimaldab neid kaasata tulevikus erinevatesse koostööprojektidesse. Samuti saime palju uusi ideid ning mõtteid, mida endaga Eestisse kaasa tuua ning kohapeal rakendada.  
Esimene päev, 9.august
  • Päeva märksõnad: saabumine, aarete jaht, Map of Europe, Ice Breakers
Reis Tallinnast Walesi, terasetööstuse linna Port Talbotisse, toimus tõrgeteta. Majutuskohaks oli meile kogu sealviibimise ajal Margam Discovery Centre, mis pakub kõrgekvaliteedilist keskkonnaalast haridust erinevatele vanusegruppidele. Koha eripäraks oli kindlasti see, et töötubadesse või sööma suundudes võisid kokku juhtuda põhjapõtradega, kes territooriumil vabalt ringi käisid. 


Margam Discovery Centre

Kohale jõudes jagati meid tubadesse erinevate riikide esindajatega, et nii soodustada omavahelist suhtlust ning anda võimalus teineteisega lähemalt tuttavaks saada. Esimese päeva ülesandeks oli majutuskoha avastamine aarete jahi käigus, kus tuli leida Margam Discovery Centre territooriumilt vastuseid esitatud küsimustele. Samuti tuli ette valmistada Map of Europe´i jaoks Eestit tutvustav plakat. Meie lähenesime ülesandele loovalt ning Eesti riigipiiride asemel otsustasime plakatile joonistada puu, mis iseloomustab hästi eestlaste olemust ning meie Eesti 4H organisatsiooni. Ülesande eesmärgiks oli anda osalejatele võimalus tutvuda erinevate riikide, organisatsioonide ning kogukondadega. 
Wales´i esinduse Map of Europe´i (Euroopa kaardi) plakat

Õhtul toimusid osalejatevaheliseks tutvumiseks mõeldud jäämurdjad, mida kutsutakse ka inglise keelse nimetusega "Ice Breakers". Tegemist on eriilmeliste tutvumismängudega, mis aitavad kaasa osalejate vaheliste barjääride murdmiseks, et soodustada omavahelist suhtlust ning luua pinnas koostöö tekkeks, mis omas nädala õnnestumises suurt rolli. Tutvumismängud olid lõbusad ning osalejaid kostitas nende jooksul ka Wales´i ilmastikuoludele väga iseloomulik hoovihm, mis ei takistanud mängude läbiviimist. Kohapeal läbi tehtud "Ice Breakers" mänge on hea kasutada ka edaspidi enda poolt korraldatavatel sündmustel, et läbi huvitava tegevuse õppida tundma teisi osalejaid. Olgu ühiseks ettevõtmiseks uute klubiliikmete vastuvõtt, koolitus, laager või mõni muu põnev tegevus.


Tutvumismängud Margam Discovery Centres
Teine päev, 10. august
  • Päeva märksõnad: avatseremoonia, team-building, „grilliõhtu“ rannas, piraadid
Teisel päeval oli Rallyl väga tihe ning töine päevakava. Alustasime avatseremooniaga, mille jaoks riietati ennast rahvuslikesse kostüümidesse, et tutvustada rahvusvahelisi riietumistraditsioone ning see algas rongkäiguga. Meie järel rivistas end üles ei keegi muu kui Inglismaa Sigatüüka esindus koos Harry Potteriga isiklikult. Tseremooniale võtsime kaasa ka riigilipu, mille pidulikult korraldajatele ulatasime. Avasõnad lausus ning ning Rally traditsioonilist kella helistas teiste seas ka RYE Europe esimees Kadri Toomingas.


Kadri koos Wales´i esindaja Kate´iga Rally´t avamas, helistades traditsioonilist kella

Peale avamist suundusime riigipilti tegema, mille hiljem endale mälestuseks saime. Samuti tehti pildid peredele, kelle juurde mingi rahvusvahelise vahetuse viiendal päeval.

Eesti esindus Walesis (vasakult Toomas, Kätlin, Kristi-Anniki ja Heleri)

Eesti ja Inglismaa esinduste sõbrapilt.

Edasi jagati meid kahte suurde gruppi ning suundusime täitma team-building ehk meeskonnatöö ülesandeid. Neid oli kaks: esiteks vettpidava onni ehitamine olemasolevatest materjalidest 45 minuti jooksul ning teiseks orienteerumine kaardi ning kompassi abil aja peale. Nende eesmärgiks oli osalejaid omavahel suhtlema ning tegutsema panna läbi aktiivse tegevuse.

Onnide veepidavust katsetati kanistritäie veega! Meie olime enda ehituskvaliteediga rahul.

Meeskondlikud mängud pidid jätkuma mererannas, kuid väga tuulise ilma ning suurte lainete tõttu olime sunnitud majutuskohta tagasi pöörduma ning seal oma tegevused lõpetama. Nii sai ka grillõhtust mererannas "grill mererannas" ehk suure ühistelgi all.

Tuul valmistas lendamisraskusi ka kajakatele ning lained olid pea kahemeetrised. Võimas!

Tegevused jätkusid piraatide teemaõhtul, kus meid jagati taaskord gruppidesse, et läbi viia viimased meeskonnamängud, mis eeldasid taiplikkust, koostegemist, suhtlemist ning teineteise toetamist. Neid korraldati läbi humoorika võtme, mis tõid meeskondadesse palju elevust ning naeru. Kokku oli kuus erinevat ülesandepunkti: jäätunud T-särk, paarissuusatamine, takistusraja läbimine, sõnade moodustamine, papptaldriku lauatennis, kinnisilmi juhendamisel erinevate kujundite tegemine.

Pildil takistusraja läbimise punkt.
Kolmas päev, 11. august
  • Päeva märksõnad: MINA-päev „Leadership“ töötuba, „Personal development“ töötuba, „Confidence“ töötuba, International Buffet
Kolmas päev oli pühendatud teemadele ning töötubadele, mis puudutasid iseennast ning enda tundmaõppimist koos tugevuste ja nõrkustega ehk MINA-päev. Töötubades osalemiseks jagati osalejad kolme suurde gruppi. Ühe töötoa kestvuseks oli poolteist tundi. Esimeses töötoas, mis kandis nime Leadership ehk juhtimine, selgitati testi abil välja osalejate juhtimisstiilid: lõvi, kobras, saarmas või kuldne retriiver. Samuti toodi välja hea juhi omadused ning pakuti nendele omadustele vastavaid juhte, et analüüsida nende tugevusi ning nõrkusi. Töötoa eesmärgiks oli õppida tundma iseenda omadustele tuginevat juhtimisstiili ning selle sobivust iseendale analüüsida. Teiseks töötoaks oli Personal development ehk isiklik areng, mille eesmärgiks oli uurida oma sisemisi tegutsemiseks vajalikke motivaatoreid. See oli vajalik eesmärkide seadmiseks iseendale lühikeses, keskmises ning pikemas perspektiivis. Oluline osalejate jaoks oli täita töötoa käigus isiklikule arengule üles ehitatud tööleht, et panna ennast mõtlema tulevikule. Nii alustati osalejate eneseavastamise protsessi, mis on vajalik tulevikueesmärkide seadmisel iseendale. Kolmas töötuba oli pühendatud Confidence´ile ehk enesekindlusele, kus igal osalejal tuli paberile kirjutada midagi, milles ta end väga enesekindlalt tunneb. Hiljem tuli seda oma grupikaaslastega jagada. Sama tuli toimida tegevusega, milles end väga enesekindlalt ei tunne. Selle eesmärgiks oli panna osalejad mõtlema oma tugevustele ning nõrkustele ja sellele, kuidas ennast tulevikus arendada, et enesekindlamalt tunda. Lisaks anti meile sütitav loeng positiivse mõtlemise teemadel ning näidati, et positiivsel mõtlemisel on positiivne mõju kogu meie elule.
Positiivse mõtlemise loengut viis läbi Mark Hodder.

Kolmanda päeva lõpetuseks toimus International Buffet ehk rahvusvaheline kohvik, mille peamine eesmärk oli tutvustada erinevate riikide ja kultuuride rahvuskööke. Igale riigile anti laud, mis enda ärenägemise järgi ära kaeti. Meie olime kaasa võtnud vürtsikilu, erinevaid komme ja šokolaade ning küpsiseid. Erinevate riikide laudade juures toimusid kõigepealt esitlused selle kohta, mida sealt leida võib ning hiljem oli kõigil huvilistel juba võimalus kõike ise järgi proovida. Meie laua juures oli vürtsikilu maitsmine suureks katsumuseks ja eneseületuseks ning otsustasime kõiki julgeid premeerida Eesti 4H õhupallidega. Rahvusvahelise õhtu eesmärgiks oli julgustada osalejaid omavahel suhtlema ning panna märkama sarnasusi ja erinevusi erinevate riikide rahvusköökides.

Eestlaste tiim "Ära mõtle, kohe ütle!"

Meie poolt kaetud pidulaud: küpsised, šokolaadid ja mis peamine, VÜRTSIKILU!
Neljas päev, 12. august
  • Päeva märksõnad: ORGANISATSIOONI-päev, „Organizations“ töötuba, „Thinking outside the box“ töötuba, „Lets do it together“ töötuba
Rahvusvahelise vahetuse neljas päev oli pühendatud teemadele, mis käsitlesid organisatsioone, nende toimimismehhanisme, rõõme ja muresid. Ühtekokku tutvusime Port Talboti kogukonnas olulisel kohal oleva kaheksa organisatsiooniga. Tutvumis- ja küsimusteringid toimusid erinevates laudkondades. Nende käigus oli osalejatel võimalus õppida toimivate organisatsioonide kogemusest, et oleks võimalik omandatud teadmised endaga kaasa võtta ning teistega jagada. Antud tegevuse käigus oli võimalik analüüsida sarnasusi ning erinevusi Eestis toimivate organisatsioonidega, mis oli kindlasti ka üheks päeva eesmärgiks. Kohtumiste käigus tuli välja, et väga paljud nende kogukonnas olulisel kohal olevad organisatsioonid on juhitavad enamuses vabatahtlikkuse alusel, mis on Walesis rohkem arenenud kui meie riigis. 


Kohtumine organisatsioonide esindajatega.

Peale organisatsioonidega tutvumist toimus lähedalasuvas pargis töötuba „Thinking outside the box“ ehk mõtleme väljapoole raame, mis kujutas endast fotojahti. Lavastatavateks teemadeks olid säästev, turundus, tulevik, kogukond, meeskonnatöö, kultuur, noorus, kuulamine/kuulmine, delegatsioon, raha, uued ideed ning värbamine. Nii oli võimalus koos grupiga proovile panna eelnevas töötoas omandatud teadmised ning teha efektiivset meeskonnatööd.

Grupp 6 punktis Money ehk raha

Tagasi majutuskohta jõudes ootas meid ees töötuba nimetusega „Lets do it together“ ehk teeme üheskoos, mille eesmärgiks oli päeval õpitu panna proovile praktilises tegevuses. Igale grupile anti kätte stsenaarium, mis iseloomustas mõnda organisatsiooniga seotud probleemsituatsiooni. Grupi ülesandeks oli see etendada teistele gruppidele arusaadaval moel, kasutades grupiliikmete nägemust ning kogemusi probleemi lahendamiseks. Ettevalmistuseks oli aega 45 minutit ning seejärel tuli see teistele osalejatele ette kanda, pakkudes välja erinevaid lahendusi probleemsituatsiooniga toimetulemiseks. Stsenaariumi lavale toomiseks olid lubatud erinevad žanrid. 


Probleemsituatsioon: Toimus kooriproov. Peale proovi, kui kõik olid lahkunud, jäid sinna noor tütarlaps ning üks vanem härra. Tütarlapsele polnud millegipärast vanemad järgi tulnud. Helistati kolmandale kooriliikmele, et ta tuleks tagasi ning nii saaksid nad kolmekesi tütarlapse vanemaid oodata, sest poleks mõeldav, et noor tütarlaps ning vanem meesterahvas kahekesi jäävad.
Viies päev, 13. august
  • Päeva märksõnad: KOGUKONNA- päev, „Geocaching/Cycling/Guided Walk/ Community“ töötoad, võõrustajapere kogemus, kummituste õhtu

Viies päev oli kogukonnale pühendatud päev, mille raames võtsime suuna Upper Afan Valley´sse, mis oma hiilgeaegadel oli väga rikas kogukond tänu kullakaevandamisele. Tänapäeval on jäänud kogukond aga väikeseks ning nüüd otsitakse võimalusi, kuidas endine hiilgeaeg taastada. Lisaks inimeste äravoolule seoses kullakaevandamise lõpetamisega, on kogukonda tabanud veel mitmed tragöödiad, millest üheskoos töötades püütakse üle saada. Päeva eesmärk oli osalejatele tutvustada kogukonna toimimismehhanisme, aktiivsele tegevusele suunatud turismi korraldamist. Samuti anda võimalus meeskonnatööks ning panna proovile osalejate orienteerumis- ning esitlusoskused. Sel päeval oli meil võimalus ringi liikuda ning koostööd teha oma Eesti esinduse liikmetega. Mängisime geopeitust, sõitsime mägirattaga, käisime giidi juhendamisel ümbruskonnas ringi vaatamas ning esitlesime joonistustega illustreeritud plakatil Eestile omast maastikku koos erinevate Eestit iseloomustavate märksõnadega.

Mägirattaga sõitmise töötuba.

Tagasi majutuskohta jõudes oli osalejatel aeg hakata pakkima, sest ees ootas võõrustajapere kogemus. Nimelt need osalejad, kes ei osalenud General Assembly´l, oli harukordne võimalus veeta üks ööpäev võõrustajaperes, et tutvuda lähemalt Wales´i kultuuri, vaatamisväärsuste ning selles elavate perekondade eluolu ja kommetega. Ühe võõrustajapere juurde mindi peamiselt kahe riigi esindajaga, et soodustada seeläbi suhtlust ning luua kontakte erinevate kultuuride esindajate vahel. Iga osaleja saab võõrustajapere juures olles erineva kogemuse ning see loob pinnase oma kogemuste jagamiseks ning võrdlemiseks teiste osalejatega. Võõrustajapere kogemusest said osa Heleri, Toomas ja Kristi Anniki.

Heleri ja Barbara tutvumas oma võõrustajaperega.

Need osalejad, kaasaarvatud mina, kes võõrustajapere kogemuses ei osalenud, viidi lähedalasuva lossi juurde kummituste jahtimise retkele. Lossi juurde jõudes räägiti palju sellega seonduvatest kummituslugudest, mis olid inspiratsiooni saanud lossi ajaloost ning seal elanud inimestest. Ehmatavaid momente tuli kogu jalutuskäigu jooksul ette palju, mis südame kiiremini põksuma panid.

Jäädvustasime lossi juures pildile kummituse!
Kuues päev, 14. august
  • Päeva märksõnad: võõrustajapere kogemus, General Assembly, DiscoVision
Rally kuuendal päeval, kui enamus osalejatest olid võõrustajaperedes, võttis bussitäis erinevate riikide esindusi suuna Wales´i pealinna, Cardiff´i, et osaleda Euroopa Maanoorte Ühenduse (Rural Youth Europe) esindajate üldkogul ehk General Assembly´l. Eestit esindasin üldkoosolekul mina, Kätlin. Loomulikult oli seal kohal Kadri Toomingas, kes oli sel hetkel veel RYEurope esimees. Üldkogule eelnesid töötoad, kus arutleti erinevatel olulistel teemadel, mis aitaks muuta organisatsiooni tööd veel kättesaadavamaks ning tulemuslikumaks. Samuti kohtusime oma piirkonna esindajatega, et jagada teineteisega oma tegemisi möödunud aastal. Üldkogul anti ülevaade toimunust, eesootavatest sündmustest ning erinevate piirkondade liikmeskondade tegemistest. Samuti vaadati üle ning anti hinnang organisatsiooni arenguplaanile. Üldkogul toimusid sel aastal uue juhatuse valimised, kus uueks esimeheks sai Lukas Helfenstein. Palju edu uuele juhatusele!

General Assembly in Cardiff, Wales


Õhtul ootas osalejaid ees DiscoVision. Ettevalmistus ning etteaste tuli teha oma regiooniga Rally jooksul. Meie grupis olid kohalolevatest riikidest lisaks Eestile veel Poola ja Läti. Ülesanne oli kokku panna kava kasutades grupis olevate riikide Eurovisiooni lugusid. Meie regiooni esindasid seega  Poola rahvaviis, Marie N looga I Wanna ning Kreisiraadio Leto Svet. Õhtu oli väga meeleolukas ning vahepalasid DiscoVisioni etteastetele pakkusid kohaliku koori Glammorgan Choir´i vapustavad palad.

 Meie piirkonna Poola rahvaviis.


Meie piirkonna Marie N looga I Wanna.


Meie Piirkonna Kreisiraadio Leto Svet.
Seitsmes päev, 15. august
  • Päeva märksõnad: Junior Agri Academy Networking, Amelia Trust Farm, Cardiff City Tour, pidulik õhtusöök, lõputseremoonia
Rahvusvahelise vahetuse eelviimane päev oli väga tegus. Kõigepealt tulid meile ennast tutvustama Junior Agri Academy Networking noored, kes andsid meile ülevaate programmist, milles nad osalevad ning põllumajanduse toimimisest ja selle eripäradest Wales´is. Seejärel läksime taas bussi peale ning võtsime suuna Amelia Trust Farm´i, kus tutvustati meile nende tegemisi ning rolli kogukonnas ja kogukonnaliikmete aitamisel. Edasi suundusime Cardiff´i, kus oli võimalus igal ühel meelepäraselt oma vaba aega sisustada.

Junior Agri Academy Networking programmis osalevad noored.

Õhtul oli taas põhjust end piduriidesse riietada ning rahvuslikud rõivad selga panna, sest toimus pidulik õhtusöök koos Rally 2014 lõputseremooniaga. Kolmekäiguline õhtusöök oli valmistatud korraldajate meeskonna poolt. Lõputseremoonial tänati kõiki osalejaid, korraldajaid, auhinnasaajaid ning oma viimase kõne RYEurope esimehena pidas Kadri Toomingas. Saatsime ta teele ning uutele väljakutsetele vastu lauldes Dirty Dancingust tuntud lugu I´ve Had The Time of My Life! 

 Kadri lõpukõne.

Piduliku õhtusöögi menüü.
Kaheksas päev, 16. august

  • Kojusõit
Rahvusvaheline noortevahetus on väärtuslik kogemus, mille käigus rikastatakse oma teadmisi, õpitakse tundma teisi riike ning kultuure ning õpitakse teineteiselt jagades kogemusi ja häid praktikaid. Soovitame omalt poolt kõigil osa saada rahvusvahelisest kogemusest, sest selle käigus loodud kontaktid on kestvad ning omandatud teadmised hinnalised. Selle käigus on võimalik proovile panna oma keeleoskused ning kasvatada enesekindlust inimestega suhtlemisel. Meie igatahes naasesime positiivsete emotsioonidega ning soovitame kõigile saada osa rahvusvahelisest kogemusest, SEST SEE ON SEDA IGATI VÄÄRT! 

Õpime tegutsedes!

Teate koostas kogu Rally 2014 Eesti esinduse nimel
Kätlin Merisalu
Roosna-Alliku 4H klubi 10 Rubla juhendaja